Бележка относно търговските марки, употребени в сайта.


Имена на продукти, лога, търговки марки и други запазени марки употребени в нашия сайт ( zagzodiakshop.com ) са собственост на съответните фирми, които ги държат. Тези фирми не са свързани по никакъв начин с  zagzodiakshop.com , Zag Zodiak., нашите продукти и нашия сайт. Тези фирми не спонсорират и не подпомагат нашата дейност. Всички продукти, продавани в този уебсайт, не съдържат продуктите и не са свързани пряко с марките, споменати в полето “Inspired by” / “Вдъхновен от”. Всички права над тези марки принадлежат на техните собственици.